Δύο έργα ανάδειξης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τον νομό Καστοριάς υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης

Τις Εντάξεις Πράξεων δύο (2) έργων ανάδειξης που αφορούν τον νομό μας και την θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης

«Ψηφιακή αναπαράσταση, ανάδειξη και προβολή του Προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού του Δισπηλιού με δικαιούχο το Α.Π.Θ», προϋπολογισμού 385.000,00€.

«Ανάπλαση Μοναστηριού Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου με δικαιούχο τον Δήμο Νεστορίου» προϋπολογισμού 496.969,56€.

Τα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020», ύστερα από την υποβολή και τη θετική τους αξιολόγηση για την πρόσκληση 116 με τίτλο «Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης εκτός των Πράξεων στις περιοχές της ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΣΒΑΑ των Δήμων Κοζάνης Εορδαίας Καστοριάς Γρεβενών και Φλώρινας».

Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Περιφερειακή Αρχή, προχωράει στην υλοποίηση έργων για την προστασία, ανάδειξη και δικτύωση του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας, με στόχο τόσο την διαφύλαξή τους όσο και την ανάπτυξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις