Έργα διαμόρφωσης από την Περιφέρεια στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων για τη μετεγκατάσταση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.000,00 € που αφορά το υποέργο «Εργασίες διαμόρφωσης στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων για τη μετεγκατάσταση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» .

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο κτίριο που θα αφορούν, την διαμόρφωση των σχολικών αιθουσών, την συντήρηση των ηλεκτρομηχανικών υποδομών και του αύλειου χώρου, σύμφωνα με τις ανάγκες που απαιτούνται από τις ειδικές συνθήκες που εξυπηρετεί το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής είναι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, και η υποστήριξη των ειδικών δομών εκπαίδευσης της Περιφέρειας μας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις