Υπενθύμιση προς τους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01.01/30.01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Συµπέρασµα: Ελέγξτε το σύνολο επιδοτήσεων που λάβατε εντός του 2020 και επικοινωνήστε µε το λογιστή σας, ιδιαίτερα οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που κινδυνεύουν από οικονομικές συνέπειες λόγω προστίμων εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν μεταταγούν στο κανονικό καθεστώς .

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις