Χειμερινή εκπτωτική περίοδος Ιανουαρίου 2022

Δεδομένου ότι πλησιάζει η χειμερινή εκπτωτική περίοδος του Ιανουαρίου 2022, ο Εμπορικός σύλλογος Καστοριάς υπενθυμίζει τα κάτωθι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 και Ν. 4177/13 , ως:

΄΄τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι κατά την διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση
εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές , ορίζονται οι εξής:

α) τακτικές εκπτώσεις:

αα).από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου , (δηλ οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από την Δευτέρα
10 Ιανουαρίου 2022 έως την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022,) και

αβ). Από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου , και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι , βα). το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου και ββ). το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. ).

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που
πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.΄΄
Προαιρετικά , τα καταστήματα κάθε είδους μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή 16
Ιανουαρίου 2022.  Η λειτουργία αυτή επιτρέπεται την συγκεκριμένη Κυριακή , από ώρα 11.00
έως ώρα 20.00 .

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις