Το ΦΕΚ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.468 μόνιμες θέσεις σε δήμους

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι κλάδοι/ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), χίλιες εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) θέσεις

• ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ6 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
• ΠΕ9 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ / Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ)
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή εν ελλείψει ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ / ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)
• ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ12.01 – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ή
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)
• ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
• ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ)
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η/Υ
• ΠΕ19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΥ
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριακόσιες έξι (306) θέσεις

• ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ – ΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ18 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΙΚΗΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεις

• ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ – ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
• ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις

• ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις