Υποχρεωτικό μοριακό τεστ για τους στρατεύσιμους πριν καταταγούν

Το ΓΕΕΘΑ με ανακοίνωσή του καλεί τους στρατεύσιμους της επόμενης ΕΣΣΟ να υποβληθούν σε τεστ PCR, πριν καταταγούν στις μονάδες τους.

Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα Δημόσια Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, σε καθορισμένα Περιφερειακά Ιατρεία ή στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας [Άρθρο 3 ν.4790/2021 (Α΄ 48) και άρθρο 20 ν.4876/2021 (Α΄ 251)].

Για επίλυση αποριών και δυσχέρειες που τυχόν ανακύψουν κατά την εφαρμογή των παραπάνω, οι στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν με την Στρατολογική Υπηρεσία στην οποία ανήκουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που θα βρουν εδώ: https://www.stratologia.gr/el/epikoinwnia

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις