Καστοριά – Την Δευτέρα η νέα δημοπρασία για το λατομείο της ΜΑΚΕΔΝΟΣ (Εκτός απροόπτου…)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΑΚΕΔΝΟΣ μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα
Τον ορισμό νέου τόπου και χρόνου για τη διενέργεια της δημοπρασίας
εκμίσθωσης του λατομείου την 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9:30 και μέχρι τις 15:00 μ.μ στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς
(Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο).

Ολόκληρη η δημοσίευση της δημοπρασίας ΕΔΩ

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 09:30 π.μ..

(Όλα αυτά όμως εκτός απροόπτου όπως αναφέρει και ο υπότιτλος της δημοσίευσης. Περισσότερα την Δευτέρα το πρωί…)

ΠΗΓΗ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις