Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης του αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθου από την Περιφερειακή αρχή

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προϋπολογισμού 110.000,00 € αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθου.


Αν και εκπρόθεσμα ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο Μεσοποταμίας, νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κο Κασαπίδη Γεώργιο, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη κο Σαββόπουλο Δημήτρη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνο ΤΟΕΒ κο Μάνο Θωμά, για τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου αυτού.
Συγκεκριμένα έγινε εκσκαφή – εγκιβωτισμός του αγωγού και επανεπίχωση για την μεταφορά του νερού. Χρησιμοποιήθηκε σωλήνας πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 800 μέτρων.
Η αντικατάσταση του Φρεατίου με τις αντίστοιχες χυτοσιδηρές δικλίδες και ειδικά τεμάχια που προβλέπεται από την μελέτη του έργου, έχουν ολοκληρωθεί.
Με το παραπάνω έργο της αντικατάστασης του αγωγού, θα υπάρχει διπλό όφελος για τους κατοίκους της Μεσοποταμίας και γενικότερα των επισκεπτών.
Από την μία θα εξαλειφθεί το πολυετές φαινόμενο των ενοχλητικών κουνουπιών στον χώρο του Δάσους αναψυχής, που οφείλονταν στα λιμνάζοντα νερά, απόρροια των διαρροών που εμφάνιζε ο αγωγός σε πολλά σημεία και από την άλλη θα αποκατασταθεί η πίεση του νερού του αρδευτικού του ΤΟΕΒ Κορομηλιάς –Κολοκυνθούς, που σε ένα μεγάλο του κομμάτι αφορά και αγρότες του αγροκτήματος Μεσοποταμίας.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταμίας
Δημήτριος Παρασκευόπουλος

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, δέντρο και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και εξωτερικοί χώροι

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις