Στις 13 Ιανουαρίου 1822 καθιερώνεται η γαλανόλευκη ως σύμβολο των Ελλήνων

Στις 13 Ιανουαρίου 1822 η Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως το επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

Τρεις μήνες αργότερα, με το Διάταγμα 540, προσδιορίστηκαν με λεπτομέρεια οι ελληνικές σημαίες που έχουμε μέχρι σήμερα.

Το Διάταγμα 540 προσδιορίζει τρεις τύπους σημαιών: μια σημαία ξηράς και δύο θαλάσσης, μια για το Πολεμικό και μια για το Εμπορικό Ναυτικό.

Η σημαία της ξηράς είχε σχήμα τετράγωνο, κυανό και έφερε έναν λευκό σταυρό που κάλυπτε όλη της την επιφάνεια.

Οι σημαίες της θαλάσσης είχαν την ίδια μορφή που διαθέτει η σημερινή εθνική σημαία. Μοναδική διαφορά στη σημαία του Εμπορικού Ναυτικού ήταν η αντιστροφή των χρωμάτων (κυανό αντί λευκού) στη θέση του σταυρού.

Η σημαία των εμπορικών πλοίων εξομοιώθηκε με εκείνη των πολεμικών το 1828, όταν αναγνωρίστηκε ότι τα εμπορικά πλοία είχαν λάβει μέρος στον Αγώνα ως πολεμικά.

Η εθνική σημαία της Ελλάδας τροποποιήθηκε έκτοτε αρκετές φορές, κυρίως ως συνέπεια των πολιτειακών μεταβολών, χωρίς όμως να μεταβληθεί ριζικά.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις