Υπογραφή Συμβάσεων Παράλληλων Έργων Αναδασμού σε Κρανιώνα και Άγιο Αντώνιο από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Τις Συμβάσεις  εκτέλεσης δύο (2) έργων για τα παράλληλα έργα αναδασμού στον Άγιο Αντώνιο και στην Κρανιώνα του Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 806.979,76€, υπέγραψε την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου,  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον ανάδοχο του έργου, από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις  αφορούν:

α) «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγ. Αντωνίου» προϋπολογισμού 497.598,67   ευρώ (με Φ.Π.Α).

Πρόκειται να γίνουν τα παράλληλα έργα που συμπληρώνουν τον αναδασμό  στο αγρόκτημα του Αγ. Αντωνίου σε έκταση 1.700  στρεμ., τα οποία απαιτούνται για την αρτιότητα, την καλή λειτουργία, την καλύτερη εξυπηρέτηση των νέων κτημάτων  και του υφιστάμενου αρδευτικού  έκτασης  1.048 στρεμ.

β) «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κρανιώνα» προϋπολογισμού 309.381,09   ευρώ (με Φ.Π.Α).

Αφορά τα έργα που συμπληρώνουν τον αναδασμό  του αγροκτήματος Κρανιώνα  σε έκταση 1.300  στρεμ., τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των νέων κτημάτων, καθώς και του υφιστάμενου αρδευτικού 1.023 στρεμ.

Οι συμβάσεις και των δύο έργων περιλαμβάνουν εργασίες διάνοιξης αγροτικών δρόμων και εκσκαφή ρείθρων, διαμόρφωση και αμμοχαλικόστρωση των δρόμων αναδασμού και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, σύμφωνα με το καθεστώς αναδασμού.

Χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) της Π.Ε. Καστοριάς και αναμένονται  να ολοκληρωθούν σε περίπου ενάμιση χρόνο.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αναδασμών. Με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υποδομής,  θέτοντας ορθολογικές βάσεις για την αποδοτική αξιοποίηση της γεωργικής γης.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις