Στην κατάργηση των κατά τόπους ανταποκριτών του ΟΓΑ προχώρησε ο ΕΦΚΑ

Στο εξής οι ασφαλισμένοι ΟΓΑ e-ΕΦΚΑ θα απευθύνονται στην τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ  χωρίς τη διαμεσολάβηση των ανταποκριτών ΟΓΑ e-ΕΦΚΑ.

“Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες Τοπικές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, με την αρ. πρωτ. 32858/24-01/2022 απόφαση του Διοικητή του e – ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτη Δουφεξή, παύει στις 31/01/2022 η άσκηση των αρμοδιοτήτων των  ανταποκριτών ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ) του Δήμου Καστοριάς.

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Καστοριάς με έδρα την Καστοριά
Καπ. Κώττα 2, ΤΚ 52 100  Καστοριά

Τηλ. επικοινωνίας:  24670 21620, 24670 21629
Τηλ. Επικοινωνίας για απονομές συντάξεων: 24670 21054, 24670 21053
e-mail:  td.kast@efka.gov.gr

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις