Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2021

Τον απολογισμό έργων και δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021, παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις