Έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών σε συλλογέα λαϊκών παραμυθιών του Γέρμα Καστοριάς


Ακαδημία Αθηνών

Έπαινος

Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρία της 30/11/2021), αφού έλαβε υπόψη την από 9/11/2021 σχετική πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, απονέμει Β΄ ‘Επαινο στον κ. Γεώργιο Αλεξίου για την Συλλογή του με τίτλο «45 λαϊκά παραμύθια και ιστορήματα από τον Γέρμα Καστοριάς και ο λαϊκός θρύλος “ο Αη-Γιώργης δρακοντοκτόνος”» (αριθμ. Εισαγ. 5237/20 ).

Ο Γενικός Γραμματέας    Ο Πρόεδρος  

Χρήστος Σ. Ζερεφός Λουκάς Γ. Χριστοφόρου

Σημειώσεις. Βλέπε:

i) Τα παραμύθια:http://fos-kastoria.blogspot.com/2020/04/40.html

ii) Τον θρύλο του Ά-η Γιώργη: http://fos-kastoria.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις