Ο ΤΑΠ ανακοινώνει και χαιρετίζει την ολοκλήρωση του έργου πέντε Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Καστοριά

Το έργο επιλέχθηκε κατόπιν πρότασης του δήμου Καστοριάς το 2017 εν μέσω διαφωνιών θυελλωδών συνεδριάσεων και αντεκλήσεων καθώς είχε να αντιπαραταχθεί απέναντι σε προτάσεις κατάτμησης των ποσών που χορηγούσε ως δωρεά ο ΤΑΠ για την ικανοποίηση αιτήσεων αγοράς τραπεζοκαθισμάτων και ευτελών αναλώσιμων προς ικανοποίηση των “τοπικών κοινωνιών” και της εκλογικής πελατείας αντιπολιτευομένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, η Εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων στον Δήμο Καστοριάς στη Δυτική Μακεδονία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MW και αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε σε στενή συνεργασία με τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας και θα ωφελήσει τους περίπου 2.000 κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, 1.085 ηλιακοί συλλέκτες τοποθετήθηκαν στις κοινότητες Κορησού, Λιθιάς, Βασιλειάδας και Σταυροποτάμου συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της άρδευσης στην περιοχή της Καστοριάς. Το έργο, το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να πραγματοποιείται ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), μπορεί να επιτρέψει στους καλλιεργητές να μειώσουν το ενεργειακό κόστος που σχετίζεται με την άρδευση και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αρδευτικών δικτύων και διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων τους στην αγορά.

Η ονομαστική ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού πάρκου είναι 100kW, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η απόδοση από κάθε πάρκο, σε έναν κύκλο ζωής 25 ετών, είναι περίπου 145.000kWh και 3.250.000kWh αντίστοιχα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης, χαιρέτησε την ολοκλήρωση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων και ευχαρίστησε τον ΤΑΡ για την αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια. Επίσης, υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά του συγκεκριμένου έργου στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, σημειώνοντας το σημαντικό ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Στα οφέλη των φωτοβολταϊκών πάρκων για την περιοχή, αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Καστοριάς, Ιωάννης Κορεντσίδης, τονίζοντας τη συμβολή τους στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον ΤΑΡ για τη χρηματοδότηση και τους ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

Οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας, Κουζίνας Χρήστος και Σκλέκλιος Κοσμάς πρόσθεσαν ότι η υλοποίηση του έργου αυτού υποστηρίζει έμπρακτα την εύρυθμη λειτουργία των δύο Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων καθώς μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους που σχετίζεται με την άρδευση των καλλιεργειών, οι ΤΟΕΒ θα μπορέσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη των αγροκτημάτων των μελών τους.

Χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του έργου, ο Διευθυντής του Γραφείου Ελλάδας του ΤΑΡ, Ιωάννης Μαρής, δήλωσε: «Η κατασκευή των πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Καστοριάς αντικατοπτρίζει το όραμα του TAP να συμβάλει σε ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον, ανταποκρινόμενος στις αναπτυξιακές προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών με βιώσιμους τρόπους. Η Δυτική Μακεδονία είναι μεταξύ των περιοχών που αποτελούν επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής για βιώσιμες επενδύσεις και για αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποστηρίξαμε με επιτυχία μια πρωτοβουλία που μπορεί να συντελέσει στην ενεργειακή μετάβαση της συγκεκριμένης περιοχής.»

Η Διευθύντρια Κοινωνικών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP στην Ελλάδα, Βασιλική Σωτηροπούλου, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε την υλοποίηση αυτού του σημαντικού για την περιοχή έργου. Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, με τρόπο βιώσιμο που να αντανακλά τις πραγματικές τους ανάγκες.»

ΠΗΓΗ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις