Πρόγραμμα «Μνημεία σε Άμυνα» για τη διάσωση μνημείων των Ενόπλων Δυνάμεων

Με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ECOCITY και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας στη διάσωση των νεότερων μνημείων των Ενόπλων Δυνάμεων από τις παρατηρήσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ, του ECOCITY και του ΑΠΘ αναπτύσσονται τα «Μνημεία σε Άμυνα», με ένα 18μηνο πρόγραμμα έρευνας, καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του αντίστοιχου Πολιτιστικού Αποθετηρίου.

Οι βασικοί τομείς ανάπτυξης των κοινών δράσεων είναι επιγραμματικά: Συντήρηση, αποκατάσταση, κατασκευές, οχυρά, πολυβολεία, παρατηρητήρια, φάροι, Ιστορικοί Τόποι, ναυάγια και κειμήλια των Πολεμικών Μουσείων που εκτίθενται σε υπαίθριους χώρους που απειλούνται από τις καταστροφικές παρατηρήσεις των ακραίων και ρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, με τη συμβολή των ειδικών του ECOCITY και των επιστημόνων του ΑΠΘ που θα διατυπωθούν στρατηγικές και αναπτυσσόμενες τεχνικές για την προστασία τους, ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση και η εξασφάλιση πόρων για τη διάσωσή τους και την αποκατάστασή τους.

Η καταγραφή και η τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης των μνημείων έγινε από τα αρμόδια στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένας οδηγός εν είδει εγχειριδίου, που θα εκπονηθεί, θα δώσει πληροφορίες για την αποτύπωση, την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των μνημείων ως προς την κλιματική τρωτότητα και τις φθορές που έχουν ήδη υποστεί ή/και αυτές που αναμένονται, οι οποίες συγκεντρώνονται σε ένα Ψηφιακό Αποθετήριο.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις