Διορθώστε το Ε9 πριν εκδοθεί ο νέος ΕΝΦΙΑ

Οι φορολoγούμενοι που αποκτούν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή πωλούν ή μεταβιβάζουν μια κατοικία ή ένα οικόπεδο ή ένα επαγγελματικό ακίνητο δεν πρέπει να ξεχνούν την Εφορία.

 Κάθε φορά που μεταβάλλεται η περιουσιακή τους κατάσταση θα πρέπει να δηλώνουν τις αλλαγές στο έντυπο Ε9. Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή Δηλώσεων Ε9 έτους 2023, δηλαδή για τις μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, άνοιξε χθες Δευτέρα για να υποδεχθεί τις δηλώσεις των φορολογούμενων.

Επίσης η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για τους φορολογούμενους που θέλουν να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση πριν φθάσει ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα υπολογίσει με βάση την ακίνητη περιουσία που διαθέτει τους φορολογούμενους την 1η Ιανουαρίου 2022.

Όσο αποκτούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα ή θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων τους που θα υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων (Ε9) και θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • 1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διάφορες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δήλωση δημιουργίας Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
  • 2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
  • 3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αναφέρονται στα περιγραφικά στοιχεία του ακίνητου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω της επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
  • 4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία θα τροποποιηθούν.
  • 5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
  • 6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που πρέπει, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και τα στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και αριθμός συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), διαθήκη στοιχείων εφόσον υπάρχει (αριθμός). και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
  •  7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
  • 8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
  • 9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης της περιουσιακής σας κατάστασης.
  • 10. Επιλέξτε την οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις