Ο περιφερειάρχης Γ Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη κυκλικού κόμβου μπροστά από την Αντιπεριφέρεια και την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τα Λύκεια

Η Περιφερειακή Αρχή, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που βελτιώνουν τις οδικές υποδομές και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των χρηστών αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.

Τις Εντάξεις δυο (2) Πράξεων των έργων κατασκευή κυκλικού κόμβου μπροστά από την Αντιπεριφέρεια και την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τα Λύκεια προϋπολογισμού 1.762.750,09€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Η πρώτη Πράξη, «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Λ. Κύκνων στην Καστοριά», αφορά στη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη θέση που βρίσκονται τα φανάρια πλησίον του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς, με την ταυτόχρονη διαμόρφωση των υπαρχόντων κλάδων των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Λ. Κύκνων και Διοικητηρίου. Η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 372.750,00€.έ

Η δεύτερη Πράξη, «Βελτίωση οδού Ορεστείων, (από Ψαράδικα μέχρι Λύκεια) στην Καστοριά», αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης οδού σε μήκος 850,00 μέτρων. Η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 1.390.000,00€.Και οι δυο Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις