Εκτέλεση βολών µε πραγματικά πυρά στο Δενδροχώρι

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, το επόμενο διάστημα, θα εκτελεστούν βολές µε πραγµατικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου Καστοριάς και για την αποφυγή ατυχημάτων, απαγορεύεται η κίνηση ατόµων και ποιµνίων στην συγκεκριμένη επικίνδυνη περιοχή.

Η άσκηση θα γίνει:

  • την ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 17:00,
  • την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00,
  • την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00
  • και την Πέµπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00

Ως επικίνδυνη ορίζεται η περιοχή µεταξύ του υψ. Κούκος, περιοχή Διάμεσο, υψ. Αναράχη, χωριό ∆ενδροχωρι, υψ. Πλατύδρομος, υψ. Καστράκι (βορείως του χωριού Αγ. Κυριακή), υψ. Χαλάσματα και υψ. Αγ. Αθανασίου.

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, “στην περίπτωση, που µετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής µη διαρραγέντα βλήµατα, να µην τα πλησιάζουν και να ενηµερώνουν αµέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνοµικές αρχές” .

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις