Έως την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 οι αιτήσεις για δεκάδες θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού -ΔΕΗ- προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 44 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

Η σύμβαση που θα συνάψουν όσοι επιλεγούν με την ΔΕΗ θα έχει οκτάμηνη διάρκεια και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
  • ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων επρυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνιτών Έργων – Σάρωθρα (Σκούπα)
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνιτών Έργων – Προωθητήρων και Φορτωτών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις