1.650 προσλήψεις του Υπoυργείου Πολιτισμού σε 10 μουσεία και 55 Εφορείες Αρχαιοτήτων

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 10 μουσεία και 55 Εφορείες Αρχαιοτήτων προσλαμβάνουν νέο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών.

Θα επιλεγούν υποψήφιοι Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων:
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει επτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Ολόκληρη η απόφαση ανά ειδικότητα και υπηρεσία.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις