15η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η 15η Μαρτίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή ως σημαντική υπενθύμιση της διεθνούς «Χάρτας των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή» του Ο.Η.Ε. («Consumer Bill of Rights»).

Είναι μια ημέρα προβληματισμού, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή. Κυρίως, όμως, είναι μια ημέρα που μας αφορά αδιακρίτως όλους, γιατί  είμαστε όλοι καταναλωτές και μάλιστα σε μια εποχή παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και οικονομικής δυνατότητας. 

Οι εξελίξεις στην οικονομία έχουν αναδείξει τον σημαντικό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ εμπορίου και κατανάλωσης. Σήμερα που η διατροφή αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανθρώπινη υγεία, υπάρχει ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση περισσότερο από ποτέ. Η επικοινωνία και η αντικειμενική ενημέρωση  τόσο των καταναλωτών όσο των επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις νέες πολιτικές για τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και σημαντική συμβολή στην καθιέρωση δίκαιων πρακτικών εμπορίου και στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και βάσει των αρμοδιοτήτων του, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μεριμνά για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή μέσω ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου της αγοράς, την ενημέρωσή του σε θέματα που τον αφορούν, αλλά και τη διαμόρφωση σωστής καταναλωτικής συνείδησης. Για το λόγο αυτό διεξάγει συστηματικούς ελέγχους στον τομέα των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, διασφαλίζει θεμιτές πρακτικές στο εμπόριο των τροφίμων, προωθεί ορθές διατροφικές συνήθειες και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα στους εμπλεκόμενους στο χειρισμό τροφίμων. Ακόμη, συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων «European Food Safety Authority» («EFSA»), αλλά και επικοινωνεί με κλάδους επιχειρήσεων και καταναλωτικές οργανώσεις για τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Τέλος, διαθέτει Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών στην Κεντρική Υπηρεσία μεριμνώντας για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων παραπλάνησης του καταναλωτή εστιάζοντας ακόμη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο με εξειδικευμένο Τμήμα. 

Υπενθυμίζεται ότι στον αριθμό 11717 οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους καταγγελίες σχετικά με προβλήματα που εντοπίζουν σε τρόφιμα ή να γνωστοποιούν στον Ε.Φ.Ε.Τ. διατροφικά περιστατικά με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτουν, ώστε να αξιοποιούνται για άμεσες ενέργειες.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις