Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας. Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα

Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη λύσσα στα ζώα και τους εμβολιασμούς των κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/620, η Ελλάδα επανέκτησε το καθεστώς απαλλαγμένης από τη λύσσα χώρας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει και τη δέσμευση της χώρας, σε Εθνικό και Ενωσιακό επίπεδο για τη διατήρησή του,

μέσω της συνέχισης της εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας, για τη διατήρηση της ανοσοποίησης έναντι του ιού της λύσσας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας των ζώων στη χώρα, αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2022  η ρίψη των εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας για τον εμβολιασμό των ζώων της άγριας πανίδας.

Οι ρίψεις των εμβολίων-δολωμάτων θα πραγματοποιηθούν σε 17 Περιφερειακές Ενότητες, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ενώ η εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2022 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του 2022.

Όσον αφορά στα εμβόλια-δολώματα, που χρησιμοποιούνται για την ανοσοποίηση άγριας πανίδας και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με αυτά, πρέπει να τονιστούν στους πολίτες τα παρακάτω :

–           Το εμβόλιο-δόλωμα περιέχει ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης και σε περίπτωση επαφής με αυτό πρέπει να ακολουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό.

–           Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές (μικροί κύβοι χρώματος λαδί – καφέ με οσμή ψαριού) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ, ενώ επιβάλλεται σχετική ενημέρωση των τοπικών κτηνιατρικών αρχών.


Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr , υπάρχουν πληροφορίες για τη λύσσα, επιλέγοντας τη διαδρομή: Πολίτης -> Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο -> Λύσσα.

Τηλ. επικοινωνίας Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς για περαιτέρω πληροφορίες  : 2467071123, 2467021978, 2467076014.

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

  Αναστασάκης Χρήστος

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις