Έργα Προστασίας Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Βράχου από την Π.Δ.Μ. -ΠΕ Καστοριάς

Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης  του έργου   «Προστασία Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Βράχου», προϋπολογισμού 37.000€, πραγματοποίησε κατά την συνεδρίασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του αρδευτικού αγωγού μεγάλης διατομής και υψηλών πιέσεων, ο οποίος είναι τοποθετημένος κατά μήκος της επαρχιακής οδού Μελανθίου – Βράχου. Ο εν λόγω αγωγός έχει αποκαλυφθεί σημειακά και βρίσκεται εκτεθειμένος, λόγω της ολίσθησης του πρανούς του επιχώματος της οδού, εξαιτίας κακής απορροής και αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων της περιοχής.

Τα σημεία παρέμβασης εκτείνονται σε μήκος περίπου 500μ. με πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους και προσδιορίζονται περίπου 600μ. πριν την διασταύρωση του οικισμού «Νίκη», του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στοχεύουν  στην προστασία και την ασφαλή λειτουργία του αρδευτικού αγωγού, καθώς και στην προστασία από τυχόν διαβρώσεις, καθιζήσεις ή ολισθήσεις της επαρχιακής οδού στα συγκεκριμένα σημεία που υπέστησαν ζημιές. Οι παρεμβάσεις προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν πριν τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις