Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται – Τον νυμφώνα σου βλέπω – Οι ομορφότεροι ύμνοι του Πάσχα

Από την Κυριακή των Βαΐων και μέχρι την ώρα της Ανάστασης, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ακούγονται στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μερικοί από τους ωραιότερους και συγκινητικότερους ύμνους της ορθοδοξίας. (Κυριακή των Βαΐων)

«Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται Εν Τω Μέσω Της Νυκτός Και Μακάριος Ο Δούλος, Ον Ευρήσει Γρηγορούντα Ανάξιος Δε Πάλιν, Ον Ευρήσει Ραθυμούντα. Βλέπε Ουν Ψυχή Μου, Μη Τω Ύπνω Κατενεχθής, Ίνα Μη Τω Θανάτω Παραδοθής, Και Της Βασιλείας Έξω Κλεισθής · Αλλά Ανάνηψον Κράζουσα· Άγιος, Άγιος, Άγιος Ει Ο Θεός Δια Της Θεοτόκου, Ελέησον Ημάς»

Τον νυμφώνα σου βλέπω (Κυριακή των Βαΐων)

Τον νυμφώνα σου βλέπω Σωτήρ μου κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με.

Ρωμανός ο Μελωδός (490 – 556)

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις