Ο βυζαντινός ναός του † Αγίου Γεωργίου Ομορφοκκλησιάς

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μια από τις πιο γνωστές εκκλησίες του νομού στον οικισμό της Ομορφοκκλησιάς.

Κτίστηκε κατά τον 12ο αιώνα και ανήκει στον τύπο σταυροειδούς με τρούλο. Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ανάγονται στον 13ο και 15ο αιώνα. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας υπέστησαν σοβαρές ζημιές και η φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό  κατέστρεψε σημαντικό μέρος των στρώσεων τους ο ναός διατηρείται σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση.

Στο ναό διακρίνονται δύο κύριες φάσεις: στην αρχική εκκλησία – συνεπτυγμένος σταυροειδής με νάρθηκα – του τέλους του 12ου αιώνα, προστέθηκε ευρύχωρος νάρθηκας που ενσωμάτωσε το ανεξάρτητο κωδωνοστάσιο και στοά με παρεκκλήσια στη βόρεια και νότια πλευρά. Η εκκλησία αποτέλεσε καθολικό μοναστηρίου. Πρόσφατες εργασίες αποκάλυψαν το αρχικό στρώμα ζωγραφικής, αποσπασματικά διατηρημένο. Το αρκοσόλιο, στο βόρειο τοίχο του νάρθηκα, συνδέεται πιθανόν με τον τάφο του κτήτορα. Στον δυτικό τοίχο του νεώτερου νάρθηκα έχουν διατηρηθεί τοιχογραφίες υψηλής ποιότητας του τέλους του 13ου αιώνα. Τοιχογραφίες της αρχικής φάσης διατηρήθηκαν και στο ανώτερο τμήμα του κωδωνοστασίου, που έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο. Σε αψίδωμα στο βόρειο τοίχο του ναού έχει τοποθετηθεί η μοναδική ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα.

Εκτεταμένες εργασίες στερέωσης έγιναν στο μνημείο τη δεκαετία του 1950. Το 1989 ξεκίνησαν εργασίες στερέωσης-ανάδειξης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν.
 
  
Διοικητικές Πληροφορίες – Υπηρεσιακή Μονάδα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Το στοιχείο όμως που κάνει μοναδικό αυτό το ναό σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο είναι το ξυλόγλυπτο άγαλμα, ύψους 3μ,  που αναπαριστά τον άγιο ντυμένο φουστανελοφόρο.

Οι διαστάσεις του αγάλματος έχουν προσδιοριστεί σε 2,86μ ύψος, 0,68μ πλάτος και 0,22 βάθος και η κατασκευή του αποδίδεται στον 13ο αιώνα.

Η γλυπτή εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι βυζαντινή κσι κατασκευάστκε τον 13ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Η φήμη για τη θαυματουργό ξυλόγλυπτο προσελκύει πολλούς πιστούς που έρχονται στην Ομορφοκκλησιά κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου για να την προσκυνήσουν και να ευχηθούν στον άγιο προσπαθώντας να κολλήσουν νομίσματα πάνω στο ανάγλυφο.

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Κ(ΑΙ) ΑΝΗΣΤΟΡΙΘΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ Κ(ΑΙ) ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩΝ ΝΕΤΖΑ-
ΛΩΝ Κ(ΑΙ) ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΤΕ ΚΥΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΥΡ ΙΩ(Α)ΝΝΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΥΡ ΑΝ-ΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙ(ΑΣ) ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙ-ΛΕΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΙΡΗΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ(ΑΙ) ΜΑΡΙ(ΑΣ) ΤΩΝ ΠΑ-ΛΑΙΩΛΟΓΩΝ ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ ΑΨϞΕ (=1287).

Οι μελετητές της εικόνας – αγάλματος του Αγίου Γεωργίου της Ομορφοκκλησιάς την συγκρίνουν με μία άλλη ξυλόγλυπτη, επιπεδόγλυφη, με χαμηλό ανάγλυφο, εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και προέρχεται από το ναό της Αγίας Παρασκευής της Καστοριάς της συνοικίας του Οικονόμου.

Το υπερφυσικό και θαυματουργό βυζαντινό "ξόανο" του Αγίου Γεωργίου στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ξυλόγλυπτη εικόνα του Αγίου Γεωργίου.
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών.

Αξίζει πραγματικά να επισκεφθείτε το ναό του Αγίου Γεωργίου που εκπέμπει μια ωραία αύρα και αρμονία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ονομασία του οικισμού Ομορφοκκλησιάς προήλθε από την ομορφιά της εκκλησίας.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις