Ευχαριστήριο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Ν. Καστοριάς επί τη ευκαιρία Προμήθειας οχήματος μεταφοράς επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό

Με την πρόσφατη παραλαβή του οχήματος PEUGEOT Traveller (9 θέσεων) ολοκληρώθηκε η διαδικασία «Προμήθειας οχήματος μεταφοράς επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Ν. Καστοριάς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Πρόκειται για μία συλλογική προσπάθεια των μελών της Εταιρείας, αφού η διακήρυξη της δημοπρασίας-συνοπτικός διαγωνισμός έγινε επί θητείας του τέως ΔΣ αποτελούμενο από τους κ.κ.: Γεώργιο Πάνο, Ξανθίππη Μπαλλή, Χαράλαμπο Σηφάκη, Ολυμπία Σωτηροπούλου, Ιωάννη Πάτρα και η σύμβαση-παραλαβή από το νυν ΔΣ, αποτελούμενο από τους κ.κ.: Αριστούλα Ζάγκα, Ξανθίππη Μπαλλή, Ιωάννη Πάτρα, Χρήστο Λιαχόπουλο και Αναστάσιο Αριστοτέλους.

Σημαντική ήταν η συμβολή της κ. Χριστίνας Ευαγγέλου και των δύο συμβούλων της Εταιρείας, κ. Φώτη Φωτιάδη (μηχανικός) και της κ. Χριστίνας Μπάκαρη (νομικός).

Η Εταιρεία ευχαριστεί θερμά την Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την άψογη συνεργασία.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις