Φωτοβολταϊκά στις στέγες | Γίνονται υποχρεωτικά σε όλα τα κτήρια;

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το σχέδιο «REPowerEU» που παρουσιάστηκε χθες από την Κομισιόν, πως οι εκτιμήσεις θέλουν τα φωτοβολταϊκά να δίνουν ακόμη και το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, οι Βρυξέλλες θέτουν ως στόχους τον υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2020 των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών έως το 2025, δηλαδή η συνολική ισχύς να ανέλθει στα 320 GW και το 2030 στα 600 GW.

Για να το πράξει αυτό και να επιταχύνει και με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία θέτει σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες όλης της Ευρώπης». Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές, είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν, ενώ ταυτόχρονα προτείνει και το συνδυασμό φωτοβολταϊκών με αντλίες θερμότητας και αποθήκευση, ώστε οι κατοικίες να απολαμβάνουν και φθηνότερη θέρμανση.

Η εγκατάσταση των συστημάτων ηλιακής ενέργειας θα είναι υποχρεωτική και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες προσαρμογής των κρατών – μελών ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου και την παλαιότητα.

1.  Όλα τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2026

2.  Όλα τα υπάρχοντα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2027

3.  όλα τα νέα κτίρια κατοικιών έως το 2029

Σύμφωνα με την Κομισιόν το ρεύμα από τα ηλιακά πάνελ είναι φθηνότερο, ενώ την τελευταία δεκαετία το κόστος τους είναι χαμηλότερο κατά 82%.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΕΕ – κράτη μέλη περιφερειακές – τοπικές αυτοδιοικήσεις και ιδιώτες θα συνεργαστούν για:

– Τη δημιουργία τουλάχιστον μιας ενεργειακής κοινότητας βασισμένης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε κάθε δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 έως το 2025.

– Να διασφαλίσουν ότι οι ενεργειακά φτωχοί και ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια, π.χ. μέσω εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης, ενεργειακών κοινοτήτων ή χρηματοδότησης υποστήριξης για μεμονωμένες εγκαταστάσεις.

– Την υποστήριξη φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις υφιστάμενων.

– Τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων  σε σχέση με το πρότυπο σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτιρίων για νέα κτίρια, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής καθοδήγησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα είναι ιδιωτική, αλλά εν μέρει θα ενεργοποιηθεί από δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ήδη διαθέσει τουλάχιστον 19 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και άλλα μέσα: Τα Ταμεία της Κοινωνικής Συνοχής, το InvestEU, το Ταμείο Καινοτομίας, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το Horizon Europe και το πρόγραμμα LIFE. Επίσης  το ταμείο  Connecting Europe Facility και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα υποστηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε έργα ηλιακής ενέργειας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις