“Νταντάδες της γειτονιάς” ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» προβλέπει την χορήγηση voucher ύψους 250 ευρώ σε νέους γονείς για την φύλαξη των παιδιών τους.

Πρόσβαση έχουν οι γονείς και τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών. Δικαίωμα αίτησης χρηματοδότησης από τη Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» για κάλυψη μέρους της αμοιβής της υπηρεσίας του/της Επιμελητή/τριας, έχουν τα ωφελούμενα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά στη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών μέσω οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Η δικαιούχος μητέρα ή πατέρας της επιταγής των 250 ευρώ θα προκύπτει με βάση το ατομικό τους εισόδημα και όχι το οικογενειακό.

Τα ωφελούμενα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση

  • Μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη, με βρέφος ή νήπιο που εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Πατέρας φυσικός, θετός ή ανάδοχος που ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζεται είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα  με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Γυναίκα, στην οποία έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο που είναι εγγραμμένες στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργες.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”;

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι εύκολη, μέσω του https://ntantades.gov.gr

Δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς επιμελήτριες/επιμελητές

Δείτε τις οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις