Επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ 2021

Η επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα γίνει μέσα στον Αύγουστο
Απαραίτητη προϋπόθεση οι παραγωγοί να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022 η οποία θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ενώ ο υπολογισμός του ποσού της επιστροφής θα γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά της δήλωσης του ΟΣΔΕ 2021. 

Θα πρέπει να τρέχουν συνδυαστικά και οι δύο προϋποθέσεις, ώστε να διαπιστώνεται ότι ο παραγωγός συνεχίζει κανονικά να καλλιεργεί και φέτος. 

Πως θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται η επιστροφή του ΕΦΚ

Βάσει ενός αλγόριθμου και ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και βάσει των αναλωθέντων λίτρων πετρελαίου που θα δηλώνουν οι αγρότες ( για κατανάλωση μέχρι το τέλος Ιουνίου ). 

Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υπολογίζεται το ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος 

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις