Μεσοποταμία – Ντολτσό – Ἱ.Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων – Γράμμουστα – Διποταμία

Κατά τήν παρελθοῦσα ἑβδομάδα, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε, ἀνάμεσα στούς ἄλλους Ἁγίους, τούς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο, τούς Ἁγίους Δώδεκα Ἀποστόλους καί τούς ἁγίου Ἀναργύρους Κοσμᾶ καί Δαμιανό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος λειτούργησε καί ὁμίλησε κατά τίς ἡμέρες αὐτές τῶν ἑορτῶν, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα.

Ἐπίσης, τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἐξωκκλησίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Γράμμουστα καί τήν κυριακάτικη θεία Λειτουργία στήν Διποταμία.

Στήν Μεσοποταμία

Ἡ Μεσοποταμία πανηγύρισε στίς 28 καί 29 Ἰουνίου, ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἡμέρα πού ἑορτάζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ἐνοριακός Ναός της.

Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τόν Ἀπόστολο Πέτρο, τονίζοντας τά χαρακτηριστικά σημεῖα τῆς ζωῆς του, ὅπως διασώζονται στά ἱερά Εὐαγγέλια, καί ἔχουν μεγάλη σημασία καί γιά τήν δική μας ζωή.

Τελέσθηκε ἀρτοκλασία καί σχηματίσθηκε ἱερά λιτανεία στόν κεντρικό δρόμο τῆς κώμης, μέ πολλούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς ἱεροψάλτες, τούς ἄρχοντες καί τόν λαό, καί μέ τήν συμμετοχή τῶν παιδιῶν τοῦ Συλλόγου μέ τίς παραδοσιακές τους φορεσιές.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τόν κ. Νικόλαο Τομπατσίδη.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ πάνδημη συμμετοχή.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στόν Ἀπόστολο Παῦλο, στά στοιχεῖα πού συγκρότησαν τόν χαρακτήρα του καί στήν κλήση του ἀπό τόν Χριστό στό Ἀποστολικό ἀξίωμα. Συνέκρινε δέ τούς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ μέ τούς «ἀποστόλους» τῶν διαφόρων θρησκειῶν, συμπεραίνοντας ὅτι δέν ὑπάρχει καμμιά ὁμοιότητα μεταξύ τους.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις στήν Μεσοποταμία συμμετεῖχαν οἱ ἀρχές τοῦ τόπου, ὁ Δήμαρχος Καστορίας κ. Ἰωάννης Κορεντσίδης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Μάνος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Π.Σ. Δυτικῆς Μακεδονίας, ὁ Πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Ἀντιδήμαρχοι, μέλη τοῦ Π.Σ. Δυτικῆς Μακεδονίας καί μέλη τοῦ Δ.Σ. Καστοριᾶς.

Συνάντηση στό Ἐπισκοπεῖο

Τήν Τετάρτη 29 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε συνάντηση μέ τόν κ. Περιφερειάρχη Δυτικῆς Μακεδονίας, τόν Δήμαρχο Καστορίας, τήν κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Καστοριᾶς καί τήν Πρόεδρο τοῦ Π.Σ., καί συζήτησε μαζί τους θέμα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Στούς Ἁγίους Ἀποστόλους στό Ντολτσό

Στίς 30 Ἰουνίου, ἑορτή τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἑόρτασε τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσι τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Ντολτσό.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στόν θαυμάσιο λόγο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος πέρασε καί κήρυξε καί στήν Καστοριά, γιά τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.

Συμμετεῖχαν οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου π. Μιχαήλ καί π. Χρῆστος καί πολλοί Ἐνορίτες.

Μετά τήν θεία Λειτουργία, οἱ Ἐφημέριοι ξενάγησαν τόν Σεβασμιώτατο στήν γειτονιά μέ τά θαυμάσια ἀρχοντικά καί ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Ράντοβιτς τόν ξενάγησε στό θαυμάσιο ἀρχοντικό τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου.

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου

Κατά τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ρωμαίων, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου Καστοριᾶς.

Πλῆθος προσκυνητῶν συμμετεῖχαν μέ εὐλάβεια στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις, τίς ὁποῖες διοργάνωσε ὁ Ἡγούμενος π. Εὐλόγιος, μέ τήν βοήθεια τῶν Ἱερομονάχων τῆς Μονῆς π. Λούππου καί π. Πορφυρίου καί τοῦ π. Νικηφόρου Καλλινίκου, καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἐθελοντῶν πού βοηθοῦν τήν Ἱερά Μονή.

Τήν παραμονή τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου, μέ μικρά λιτανεία καί ἀρτοκλασία.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν ἴαση καί ἀντιμετώπιση τῆς «τραγικῆς τριάδας, τῶν ἐνοχῶν, τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου» μέ τήν βοήθεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό κατόρθωσαν οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι καί βοηθοῦσαν καί βοηθοῦν σέ αὐτό τούς πιστούς.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Καλλίνικο. Συμμετεῖχαν, ἐκτός ἀπό τόν Ἡγούμενο π. Εὐλόγιο καί τούς Ἱερομονάχους τῆς Μονῆς, καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φλωρίνης π. Νικηφόρος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, στόν λεγόμενο ὕμνο τῆς ἀγάπης, καί πῶς αὐτός ἐφαρμόζεται μόνον στήν ζωή τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε ἕναν ἐπιστήθιο σταυρό στόν π. Εὐλόγιο, εὐχαριστώντας τον γιά τήν προσφορά του στήν Ἱερά Μονή καί ἐν γένει στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἑορταστική τράπεζα.

Στήν Γράμμουστα

Τό Σάββατο 2 Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Γράμμουστας, στό θαυμάσιο τοπίο τοῦ Γράμμου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριο π. Λεωνίδα, τούς Διακόνους π. Παῦλο καί π. Παντελεήμονα, μέ ἱεροψάλτη τόν κ. Σωτήριο Στογιάννο.

Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Νεστορίου κ. Χρῆστος Γκοσλιόπουλος, ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Γρηγόριος Γρηγοριάδης, ἡ Πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ κ. Ἀλεξάνδρα Μάτσια καί πολλοί πιστοί, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους ἦρθαν στήν Γράμμουστα μέ λεωφορεῖο ἀπό τόν Δῆμο Ἄργους Ὀρεστικοῦ.

Τό Παρεκκλήσι ἀνηγέρθη ἀπό τόν Πρωτοπρ. π. Λεωνίδα Μπάρδο, ὑπεύθυνο γιά τήν Ἐνορία, μέ τήν συνδρομή καί βοήθεια τῶν κατοίκων, πού κάνουν προσπάθειες γιά τήν συντήρηση καί ἀνάδειξη τοῦ χωριοῦ τους, καί μέ τήν βοήθεια τῶν Δήμων Νεστορίου καί Ἄργους Ὀρεστικοῦ.

Στήν Ὁμόνοια μέ τούς Συλλόγους τῆς περιοχῆς

Τό Σάββατο τό βράδυ οἱ Σύλλογοι τῆς Καστοριᾶς Ὁμόνοια, Ἁρμονία, Τσαρσί καί Χριστόπουλος, μέ τήν παρότρυνση τῆς κ. Μαρούλας Βέργου-Γκαμπέση διοργάνωσαν «ἀνθοφύτευση» στήν πλατεία Ὁμονοίας καί τήν ὁδό Μητροπόλεως, μιά ἐνέργεια ἀγάπης γιά τήν ὑποβαθμισμένη σήμερα περιοχή.

Ὁ Σεβασμιώτατος, φέροντας καί ὁ ἴδιος λουλούδια γιά τήν περίσταση, εὐλόγησε τήν προσπάθεια, καί εἶπε ὅτι ἔχει μεγάλη ἐπιθυμία νά ξανανθίσουν τά δύο «μαραμένα» τώρα «ἄνθη» τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως πού ἀνήκουν στήν Ἱερά Μητρόπολη, δηλαδή τά κτίρια τοῦ κειμηλιαρχείου καί τοῦ βιβλιοπωλείου, ὥστε ἀνακαινισμένα νά φιλοξενοῦν τήν νεολαία τῆς περιοχῆς. Ἐπίσης εἶπε ὅτι, πέρα ἀπό τά φυσικά ἄνθη, τά ἄλλα ἄνθη της εἶναι τά Ἐκκλησάκια της καί, κυρίως, τά παιδιά της.

Στήν Διποταμία

Τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου τοῦ ἀκριτικῆς κώμης τῆς Διποταμίας, μέ τόν Πρωτοπρ. π. Ἐλευθέριο Συτιλίδη καί τούς Διακόνους π. Παῦλο καί π. Παντελεήμονα, ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ π. Δημήτριος Μιχαηλίδης.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν ἔννοια τῆς πατρότητος, μέ ἀφορμή τήν φράση τοῦ Χριστοῦ «ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας.

Παρέστη ὁ Ἀντιδήμαρχος Νεστορίου κ. Ἰωάννης Τοτονίδης, ὁ πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ κ. Γιῶργος Τσιλίδης καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ.

Τόν Σεβασμιώτατο προσφώνησε ὁ διδάσκαλος κ. Μιχαήλ  Κιλιτσίδης καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀντιφώνησε ἐκφράζοντας τήν εὐχή νά ἀναπτυχθεῖ τό ἀκριτικό χωριό καί γενικῶς ἡ ἐπαρχία τῆς Καστοριᾶς, καί δίνοντας τίς εὐλογίες του.

Μετά τήν θεία Λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα στήν πλατεία τοῦ ὄμορφου ἀκριτικοῦ χωριοῦ, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος συζήτησε μέ τούς κατοίκους του.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ 

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις