Πληρωμές για εκτροφή γουνοφόρων και χοίρων

Καταβλήθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων και χοίρων σε όλη την επικράτεια. Συνολικά οι δικαιούχοι και για τους δύο τομείς είναι 209.

Στο πλαίσιο της απόφασης, που υπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναπληρωτής Οικονομικών, με θέμα ”Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα εκτροφής Γουνοφόρων σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)”, καταβλήθηκε το ποσό των 1.419.000 ευρώ σε 56 δικαιούχους.

Επίσης το ποσό των 5.577.921,16 ευρώ καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως κρατικές ενισχύσεις σε 153 δικαιούχους στον τομέα της εκτροφής χοίρων.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις