Νέες υπηρεσίες στο gov.gr: MyAuto και μεταβίβαση οχημάτων άμεσα

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και MyAuto. Οι δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων.

Παρουσιάστηκαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας:

  • 1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης.
  • 2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών.
  • 3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα.
  • 4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία.
  • 5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο.
  • 6. Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Η νέα διαδικασία αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Έτσι, τα δικαιολογητικά που καταργείται η προσκόμισή τους είναι:

  • • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
  • • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • • Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις