Προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ στo Νοσοκομείο Καστοριάς

Με την αρ. πρωτ.Γ4α/Γ.Π.45011 (ΑΔΑ 6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ) απόφαση της Α. Υπουργού Μίνας Γκάγκα δόθηκε η έγκριση για προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ στo Νοσοκομείο Καστοριάς.

Ιδανικά θα θέλαμε να προκηρυχθούν και οι 9 θέσεις που ζητήσαμε, ίσως και οι θέσεις των ιατρών που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν το 2022.

Το σημαντικό όμως είναι να υπάρξει ενδιαφέρον και να μην αποβούν άγονες όπως συνέβη σε προηγούμενες προκηρύξεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/08/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/09/2022 ώρα 24.00

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΑ' Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΠΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση η-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.n.). ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση -διοίκηση- -συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.). ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ A' 1"

Γρηγόρης Χάτσιος

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις