Έγκριση Χρηματοδότησης Σχεδίου ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εγκρίθηκε η αίτηση επιχορήγησης με κωδικό σχεδίου 2023-1-EL01-KA121-VET-000143177 του ΕΠΑΛ Καστοριάς με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό185.470 ΕΥΡΏ και η αίτηση επιχορήγησης με κωδικό σχεδίου 2023-1-EL01-KA121-VET-000135438 του ΕΚ Καστοριάς με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 128.016 ΕΥΡΩ. Σύνολο 313.486 ΕΥΡΏ ποσοστό 5,16% του συνολικού προϋπολογισμού που δεσμεύτηκε για διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις