Κυνηγετική περίοδος: Ξεκινά από σήμερα και το κυνήγι του αγριογούρουνου

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, το κυνήγι αρχίζει στις 20 Αυγούστου και σταματά στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων οδήγησε για πρώτη φορά το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιτρέψει το κυνήγι του από τις 20 Αυγούστου ημέρα που αρχίζει το κυνήγι, ενώ μέχρι τώρα άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου. Επίσης για πρώτη φορά παρατείνεται το κυνήγι για τα υδρόβια κατά δέκα ημέρες. Δηλαδή από 31 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/ΑΕΙΔΟΣΖΩΝΕΣ 1ΠΕΡΙΟΔΟΣΗΜΕΡΕΣΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.*Αγριοκούνελο(Oryctolagus cuniculus)20/8 – 14/915/9-10/3ΌλεςΧωρίς περιορισμό
2.**Λαγός (Lepus europaeus)15/9-10/1Τετ-Σαβ-ΚυρΈνα (1)
3.Αγριόχοιρος (Sus scrofa)20/8-14/915/9-29/2Τετ-Σαβ-ΚυρΧωρίς περιορισμό
4.Αλεπού (Vulpes vulpes)20/8-14/915/9 – 29/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
5.Πετροκούναβο (Martes foina)15/9 – 29/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1.Σιταρήθρα (Αlauda arvensis)20/8 – 14/915/9 -10/2ΌλεςΔέκα (10)
2.Φάσα (Columba palumbus)20/8 – 14/915/9 – 20/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
3.Αγριοπερίστερο (Columba livia)20/8-14/915/9 – 20/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
4.Ορτύκι (Coturnix coturnix)20/8 – 14/915/9 – 20/2ΌλεςΔώδεκα (12)
5.******Τρυγόνι (Streptopelia turtur)20/8 – 14/915/9 – 20/2ΌλεςΈξι (6) ******
6.Τσίχλα (Turdus philomelos)20/8 – 14/915/9 – 29/2ΌλεςΕίκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα τα είδη)
7.Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)20/8 – 14/915/9 – 20/2Όλες
8.Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)20/8 – 14/915/9 – 29/2Όλες
9.Γερακότσιχλα(Turdus pilaris)20/8 – 14/915/9 – 29/2Όλες
10.Κότσυφας (Turdus merula)20/8 – 14/915/9 – 29/2Όλες
11.Καρακάξα(Pica pica)20/8 – 14/915/9 – 29/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
12.Κάργια (Corvus monedula)20/8 – 14/915/9 – 29/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
13.Κουρούνα (Corvus corone)20/8 – 14/915/9 – 29/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
14.Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)20/8 – 14/915/9 – 29/2ΌλεςΧωρίς περιορισμό
15.Μπεκάτσα
(Scolopax rusticola)
15/9 – 29/2ΌλεςΔέκα (10)
16. ***Πετροπέρδικα
(Αlectoris graeca)
1/10 – 15/12Τετ-Σαβ-ΚυρΔύο (2)
17.****Νησιώτικη Πέρδικα (Αlectoris chukar)1/10 -15/12Τετ-Σαβ-ΚυρΤέσσερις (4)
18.Φασιαvός (Phasianus sp., Κυνηγετικός)15/9 – 31/12Τετ-Σαβ-ΚυρΈνας (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1.Σφυριχτάρι (Mareca penelope)15/9 -10/2ΌλεςΔώδεκα (12)
[Συνολικά από όλα τα είδη]
2.Κιρκίρι (Αnas crecca)15/9-10/2Όλες
3.Πρασινοκέφαλη (Αnas platyrhynchos)15/9-10/2Όλες
4.Σουβλόπαπια (Αnas acuta)15/9-10/2Όλες
5.Σαρσέλα
(Spatula querquedula)
15/9-10/2Όλες
6.Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)15/9-10/2Όλες
7.Κυνηγόπαπια
(Αythya ferina)
15/9-10/2Όλες
8.Τσικνόπαπια (Αythya fuligula)15/9-10/2Όλες
9.Φαλαρίδα(Fulica atra)15/9-10/2Όλες
10. *****Ασπρομετωπόχηνα
(Αnser albifrons)
15/9-10/2Όλες
11.Νερόκοτα
(Gallinula chloropus)
15/9-10/2ΌλεςΔέκα (10)
12.Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)15/9-10/2ΌλεςΔέκα (10)
13.Καλημάνα(Vanellus vanellus)15/9-10/2ΌλεςΔέκα (10)

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις