Μήνυμα του Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου, με αφορμή την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς

Πρός τούς Μαθητές καί Μαθήτριες

τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό ἡ μάθηση.

Ἡ μάθηση, σύμφωνα μέ τόν ἀρχαῖο φιλόσοφο Ἀριστοτέλη, ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά ἄλλα ὄντα.

Ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει γνώσεις, τρόπους συμπεριφορᾶς, συνήθειες, ἤθη.

Μαθαίνει γλώσσα ἑλληνική καί ξένες γλῶσσες· μαθαίνει ἱστορία, φυσική, μαθηματικά, μουσική, καλές τέχνες καί τόσα ἄλλα μαθήματα.

Μαθαίνει ὅμως καί νά βοηθᾶ, νά συγχωρεῖ, νά τηρεῖ τούς κανόνες, νά εἶναι εὐγενικός, νά ἀκούει τόν ἄλλον, νά προσέχει τίς κακές σκέψεις, νά μή θυμώνει χωρίς λόγο, νά εἶναι τακτικός, καί ἄλλα πολλά.

Κυρίως μαθαίνει νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει δώσει. Νά εὐχαριστεῖ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει νά εἶναι εὐγνώμων καί ὄχι ἀχάριστος.

Αὐτές τίς καλές συνήθειες τίς ὀνομάζουμε μέ μιά πολύ ὡραία λέξη, πού λέγεται ἀρετή-ἀρετές.

Εὔχομαι, λοιπόν, ἀγαπητά μου παιδιά, νά μάθετε πολλές γνώσεις καί νά ἀποκτήσετε πολλές ἀρετές.

Εὔχομαι στούς γονεῖς καί στούς καλούς σας δασκάλους νά ἔχουν ἔμπνευση καί δημιουργικότητα.

Μέ πατρικές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις