Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος: Τέλεση ἁγιασμῶν ἔναρξης μαθημάτων Σχολείων

Τήν Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ἔναρξης τῶν μαθημάτων στά Σχολεῖα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Παντελεήμονα καί τούς κατά τόπους Ἐφημερίους, τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ σέ Γενικά καί Ἐπαγγελματικά Λύκεια καί σέ Γυμνάσια τῆς Καστοριᾶς, Ἄργους Ὀρεστικοῦ καί Μεσοποταμίας.

Συγκεκριμένα τέλεσε τόν ἁγιασμό στά ἑξῆς Σχολεῖα:

3ο Λύκειο Καστοριᾶς, ΕΠΑΛ Καστοριᾶς, 1ο Γυμνάσιο Καστοριᾶς, Γυμνάσιο καί Λύκειο Μεσοποταμίας, 1οΓυμνάσιο καί Λύκειο Ἄργους Ὀρεστικοῦ, Πρότυπο Λύκειο, 2ο Λύκειο καί Μουσικό Γυμνάσιο καί Λύκειο Καστοριᾶς, 3ο Γυμνάσιο Καστοριᾶς – Γερμανός Καραβαγγέλης.

Τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τόν ἁγιασμό στά Ἑσπερινά Σχολεῖα, Γυμνάσιο, Λύκειο καί Ἐπαγγελματικό Λύκειο. 

Στούς ἁγιασμούς παραστάθηκαν καί ἀπηύθυναν χαιρετισμό ἡ Βουλευτής τοῦ Νομοῦ κ. Μαρία Ἀντωνίου, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Καστοριᾶς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς κ. Ἰωάννης Κορεντσίδης, ἡ Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Εὐγενία Μαρνέρη.

Ὁ Σεβασμιώτατος σέ κάθε ἁγιασμό ἔδινε τίς εὐχές του στούς μαθητές, τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς καί ἀπηύθυνε ἕνα σύντομο μήνυμα. 

Τά θέματα τῶν λόγων του ἦταν: -Τό μνημεῖο τῆς Παναγίας Κουμπελίδικης καί ἡ ζωντανή παράδοση πού ἐκφράζει αὐτό. -Ἡ ἀξία τῶν χειρωνακτικῶν ἐπαγγελμάτων, ἰδίως ὅταν συνδυάζονται μέ προσευχή, ὕμνους καί φιλότιμο. -Ἡ διπλή πρόοδος τῶν μαθητῶν, ἤτοι ἡ ἀπόκτηση γνώσεων καί ἡ διατήρηση τῆς παιδικότητας. -Τό φαινόμενο τῆς νεοφιλίας καί τῆς καθυστερημένης ὑπακοῆς. -Ἡ παιδεία ὡς ἀπόκτηση γνώσεων καί συνηθειῶν καλῆς ψυχικῆς ὑγείας, καί συγκεκριμένα μέ τούς καλούς λογισμούς καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη. -Τά τρία ἐπίπεδα, οἱ τρεῖς νόμοι κοινωνικῆς ζωῆς: Ὁ νόμος τοῦ ἰσχυροῦ, ὁ ἀνθρώπινος νόμος καί ὁ πνευματικός νόμος, σέ σχέση μέ τήν παιδεία. -Τά παιδιά εἰδικά καί ὁ ἄνθρωπος γενικότερα δέν πρέπει νά αἰσθάνεται ὀρφανός. -Ἡ διά βίου μάθηση καί ἡ αἴσθηση τῆς μαθητείας. 

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος, ἀπέστειλε ξεχωριστά μηνύματα γιά τά Σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, τά ὁποῖα ἀνέγνωσαν οἱ Ἱερεῖς πού τέλεσαν τούς ἁγιασμούς στίς κατά τόπους Σχολικές μονάδες

Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου με αφορμή την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς.

Πρός τούς Μαθητές καί Μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό ἡ μάθηση. Ἡ μάθηση, σύμφωνα μέ τόν ἀρχαῖο φιλόσοφο Ἀριστοτέλη, ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά ἄλλα ὄντα. Ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει γνώσεις, τρόπους συμπεριφορᾶς, συνήθειες, ἤθη. Μαθαίνει γλώσσα ἑλληνική καί ξένες γλῶσσες· μαθαίνει ἱστορία, φυσική, μαθηματικά, μουσική, καλές τέχνες καί τόσα ἄλλα μαθήματα. Μαθαίνει ὅμως καί νά βοηθᾶ, νά συγχωρεῖ, νά τηρεῖ τούς κανόνες, νά εἶναι εὐγενικός, νά ἀκούει τόν ἄλλον, νά προσέχει τίς κακές σκέψεις, νά μή θυμώνει χωρίς λόγο, νά εἶναι τακτικός, καί ἄλλα πολλά. Κυρίως μαθαίνει νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει δώσει. Νά εὐχαριστεῖ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει νά εἶναι εὐγνώμων καί ὄχι ἀχάριστος. Αὐτές τίς καλές συνήθειες τίς ὀνομάζουμε μέ μιά πολύ ὡραία λέξη, πού λέγεται ἀρετή-ἀρετές.

Εὔχομαι, λοιπόν, ἀγαπητά μου παιδιά, νά μάθετε πολλές γνώσεις καί νά ἀποκτήσετε πολλές ἀρετές. Εὔχομαι στούς γονεῖς καί στούς καλούς σας δασκάλους νά ἔχουν ἔμπνευση καί δημιουργικότητα.

Μέ πατρικές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος

*

Πρός τούς Μαθητές καί Μαθήτριες τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μεγάλη εὐλογία ἀποτελεῖ ἡ Παιδεία, πού ἀπό τά ἀρχαῖα ἑλληνικά χρόνια χαρακτηρίζεται ἀναφαίρετο ἀγαθό γιά τούς ἀνθρώπους καί θεῖο δῶρο, τό ὁποῖο ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλα τά ἄλλα ὄντα.

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία ἀναφέρεται στόν ἄνθρωπο, στήν δημιουργία του, στήν σχέση του μέ τόν Θεό καί μέ τήν κοινωνία, στήν ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου, στήν ἀναζήτηση τῆς ἀθανασίας.  Ἡ Ἑλληνική Παιδεία εἶναι παιδεία τῶν ἀρετῶν: τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀγάπης, τῆς πίστης, τῆς γενναιότητας, τῆς αὐτοθυσίας, τοῦ φιλότιμου. Στήν Ἑλληνική Παιδεία μαθαίνουμε τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, καί ὄχι τήν ἱστορία τῶν ἐργαλείων ἤ τήν ἱστορία τοῦ πλούτου, μόνο. Ἡ Ἑλληνική Παιδεία ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ στήν ἑλληνική γλώσσα, τήν πλουσιότερη καί ἐνδοξότερη γλώσσα τοῦ κόσμου, ἀφοῦ σέ αὐτή γράφησαν τά κείμενα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας, τοῦ Ὁμήρου καί τῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν καί φιλοσόφων, τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τά ἔργα τῶν Ἑλλήνων Πατέρων. Ἡ Πατρίδα μας ἴσως ὑστερεῖ, πρός τό παρόν, στήν τεχνολογία καί στήν κατασκευή μηχανημάτων. Ὑπερτερεῖ ὅμως σέ ἄλλες ἀρετές, ὅπως στήν ἱστορία, τήν θεολογία καί στήν ἠθική, κοινωνική καί πολιτική φιλοσοφία. 

Εὔχομαι ἀπό καρδίας νά χαρεῖτε τά μαθητικά σας χρόνια, μαθαίνοντας τά μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῆς τεχνολογίας, καί νά ὡριμάσετε μέ φιλότιμο, σύνεση καί σοφία. Στούς δέ γονεῖς, διδασκάλους καί καθηγητές σας εὔχομαι ἔμπνευση καί δημιουργικότητα στό ἔργο τους.

Μέ πατρικές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος

*

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις