Το έργο αντικατάστασης ύδρευσης της Καστοριάς ακυρώνει κάθε έννοια προστασίας του δημόσιου χρήματος

Το δίκτυο ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 9.850.000 ευρώ κατατέθηκε ως αίτημα το 2017 και εγκρίθηκε το 2019. Εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών της σημερινής δημοτικής αρχής καθυστέρησε τέσσερα χρόνια.

Από 23-11-2019 με απόφαση της προϊσταμένης αρχής είχε προκύψει ανάδοχος με έκπτωση 54% περίπου.

Ο δεύτερος μειοδότης με 40% περίπου απέσυρε την προσφορά του, μετά το άνοιγμα των προσφορών.

Ο τελευταίος μειοδότης είχε δώσει έκπτωση περίπου 25% και έκανε προσφυγή αναστολής η οποία και απορρίφθηκε την 9/7/2019 από την ΑΕΠΠ (αρχή εξέτασης προσφύγων).

Ο τελευταίος μειοδότης προσέφυγε στο διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης αλλά και από το διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε η προσφυγή του στις 30/9/2019.

Αποτέλεσμα όλων στις 24/2/2020 να υπογραφεί η σύμβαση με τον πρώτο μειοδότη

Παραδόξως στις 11/5/ 2021 έχουμε δήλωση παραίτησης αναδόχου και 23/12/2021 έχουμε διάλυση της σύμβασης από την ΔΕΥΑΚ.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι το έργο ανατίθεται στις 3/5/2022 μετά 33 μήνες απραξίας, έστω και νομότυπα στον ανάδοχο που είχε απορριφθεί η προσφυγή αναστολής τόσο από την ΑΕΠΠ όσο και από το διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των καθυστερήσεων είναι το μεν δημόσιο να υφίσταται ζημιά άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και η πόλη να στερείται ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης.

Αναμφίβολα προκύπτουν ερωτήματα.

  • 1. Γιατί έγκαιρα δεν έγινε νέος διαγωνισμός;
  • 2. Γιατί δεν έγινε προσπάθεια προστασίας του δημοσίου χρήματος;
  • 3. Τι έκαναν τους 33 μήνες οι διοικήσεις της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου Καστοριάς;
  • 4. Τι λένε οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης;;
  • 5. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει άποψη;;

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 2.500.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις