Απίστευτο!! Η Καστοριά στην πρωτοπορία της …νομιμότητας

Μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση της μετακίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από αιρετούς στον δήμο Καστοριάς, οποιεσδήποτε ώρες και όχι αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά και την επικείμενη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων Αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ιωαννίνων αύριο 8η Νοεμβρίου 2023 όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και ο δήμαρχος κ Ι Κορεντσίδης, στην διαύγεια αναρτήθηκε απόφαση του ιδίου δημάρχου που δίνει άδεια στον εαυτό του να οδηγεί το ΚΗΗ 2497 αυτοκίνητο.

Η ανωτέρω απόφαση του δημάρχου έχει προσβληθεί από δημότη, με αιτιολογημένη έκθεση στον Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις