Δικαιούμαστε να κινούμαστε ελεύθερα μέσα στην πόλη, όπως και εσύ! “Δεν είμαστε μάγοι!”

Η διαπίστωση πως οι πόλεις μας -δείτε την Καστοριά- δεν είναι φιλικές για ανθρώπους ΑΜΕΑ είναι κοινή για όλους. Εκτός από τους υπεύθυνους, που βλέπουν την ζωή με τα μάτια τα δικά τους μόνο και όχι των ανθρώπων με αναπηρία. Η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας ανέλαβε την σωστή πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα σύντομο τηλεοπτικό μήνυμα για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των…