Η εταιρεία ΔΕΥΑ Καστοριάς έχει ουσιαστικά χρεοκοπήσει

Η ανάλυση αφορά τα έτη 2020 και 2021, διότι δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι οικονομικές καταστάσεις του 2022, (δημοσιεύονται συνήθως στο β΄ εξάμηνο του έτους, όταν δημοσιευθούν θα αναλυθούν). Σημείωση: Για όποιον δεν αντέχει τους αριθμούς και τις αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων μπορεί να διαβάσει απλώς τα συμπεράσματα στο τέλος της δημοσίευσης (ενότητα 6), καλό θα είναι να διαβαστεί. 1. Γενικά…