Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) διατηρητέων κτισμάτων

Τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως (ιστορικά διατηρητέα) Μνημεία απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας παρέχει ο Τ. Ν. που αντιμετώπισε άδικες χρεώσεις και θέλει να το μοιραστεί και να το γνωστοποιήσει σε ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων. Τα διατηρητέα κτίσματα απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας. Τη διευκρίνιση αυτή…