16 Αυγούστου 1960: Άφιξις του Ελληνικού στρατού στην Κύπρο

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΗΤΟ Η ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΟΥΤΗΣ ΓΕΡΩΝ, ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΙ, ΑΦΟΥ ΕΓΟΝΑΤΙΣΕΝ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ, ΚΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΝ ΕΠΡΟΣΚΥΝΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΣΤΟΛΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ…” “ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ! Και ήτο τούτο μέγα και παλαιόν όνειρον γενεών Κυπρίων, αι οποίαι παρά…