Αποχαρακτηρισμός από δασικές, εκτάσεων που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ

Έχουν αρχίσει και αποχαρακτηρίζονται από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) σε περιοχές της Θεσσαλίας, εκτάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, αλλά στους δασικούς χάρτες, είναι χαρακτηρισμένες ως δάσος.  Με εγκύκλιό του, που εξέδωσε στις 2 Δεκεμβρίου 2021, το ΥΠΕΝ παρέχει οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και του…