Όταν δεν υπάρχει Δήμος ευτυχώς υπάρχει ο ευαισθητοποιημένος δημότης…

Γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση το μήνυμα – πρόσκληση καθαριότητας για την απαράδεκτη εικόνα που επικρατεί στους δρόμους και ιδιαίτερα στην βόρεια παραλία της πόλης μας.  Παλαιότερα τέτοιες αναρτήσεις αποτελούσαν το έναυσμα για παρέμβαση των συνεργείων του Δήμου Καστοριάς μετά από λίγα 24ωρα. Όμως αυτή τη φορά, τα αντανακλαστικά της υπηρεσίας καθαριότητας θυμίζουν την «ισοηλεκτρική γραμμή» στο εγκεφαλογράφημα ασθενούς που βρίσκεται σε…