Ο Βασίλης Παύλου για την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης του αρχοντικού Τζώτζα

Καστοριά, 17.03.2022. Ήταν το 2008 όταν ανέλαβα την διαδικασία της μελέτης ολοκλήρωσης του αρχοντικού Τζώτζα για την στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Καστοριάς, ως υπάλληλος του τότε Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δημοπράτησα την μελέτη, έδωσα οδηγίες για το τι χρειάζεται να γίνει, συμμετείχα σε συσκέψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού με…