Εκτέλεση βολών µε πραγματικά πυρά στο Δενδροχώρι

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, το επόμενο διάστημα, θα εκτελεστούν βολές µε πραγµατικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου Καστοριάς και για την αποφυγή ατυχημάτων, απαγορεύεται η κίνηση ατόµων και ποιµνίων στην συγκεκριμένη επικίνδυνη περιοχή. Η άσκηση θα γίνει: την ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 17:00, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα…