ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κατάλαβες γιατί; …….«Εισήλθεν εις το κουρείον του εις ιερεύς, του εφρόντισε την γενειάδαν και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη:”Τίποτα ,παπούλη μου, για την Εκκλησία, δωρεάν”. Την επομένην ευρήκε 12 χάρτινες εικονίτσες Αγίων και μίαν ευχαριστήριον επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου. Εισήλθεν εις το κουρείον του εις αστυνομικός, τον εκούρευσε και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη:”Τίποτα, κυρ-Αστυνόμε, για…