Έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών σε συλλογέα λαϊκών παραμυθιών του Γέρμα Καστοριάς

Ακαδημία Αθηνών Έπαινος Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρία της 30/11/2021), αφού έλαβε υπόψη την από 9/11/2021 σχετική πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, απονέμει Β΄ ‘Επαινο στον κ. Γεώργιο Αλεξίου για την Συλλογή του με τίτλο «45 λαϊκά παραμύθια και ιστορήματα από τον Γέρμα Καστοριάς και ο λαϊκός θρύλος “ο Αη-Γιώργης δρακοντοκτόνος”» (αριθμ. Εισαγ.…