Σχεδιασμοί και προτάσεις γιά τήν περαιτέρω πρόοδο τῆς λειτουργίας του γηροκομείου

Τήν Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. συνεδρίασε τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Γηροκομείου Λαζάρου καί ᾽Αθηνᾶς Ρίζου, μέ τήν νέα σύνθεσή του ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου -εἶχαν προηγηθεῖ ἄλλες δύο ἐνημερωτικές συναντήσεις- καί συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις γιά διάφορα θέματα, ὅπως τήν ἀξιοποίηση μέρους τῆς περιουσίας του γιά τήν ἀνεύρεση πόρων γιά τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία του.  Ὁ Σεβασμιώτατος…